Seleziona una pagina

Magix affiliate program

De volgende algemene voorwaarden bevatten alle voorwaarden voor deelname aan het MAGIX & VEGAS Creative Software affiliate-programma (hierna ‘MAGIX’ genoemd) en de voorwaarden rondom de MAGIX- en VEGAS webwinkels (hierna ‘MAGIX onlineshop’ genoemd). (2) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet rechtswerkzaam of niet uitvoerbaar zijn, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet beïnvloed. Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin de overeenkomst een regelingsvacuüm bevat. Voor de invulling van dit vacuüm moet een gepaste regeling gelden, die in zoverre mogelijk zo na mogelijk komt aan wat de partners hadden gewild.

 • (2) Dit geldt niet in zoverre zulke informatie bekend is of voor het publiek via algemeen toegankelijke bronnen, geen bronnen van de betreffende partij, toegankelijk zijn.
 • De uitbetaling van provisies aan affiliates die in Duitsland gevestigd zijn geschiedt dan inclusief de wettelijke omzetbelasting.
 • Uw verdere deelname aan het partnernetwerk, na het begin van de geldigheidsduur van de veranderingen geldt als acceptatie van de veranderingen.
 • Een vergoeding komt pas tot stand wanneer de verkoop, de levering en de volledige betaling van de koopwaar afgesloten is, onder aftrek van retourzendingen, omzetbelasting en tegoeden.

In het geval van een aanpassing van de domeinen van uw website moet u MAGIX 2 weken van tevoren informeren. Het voortzetten van de schakeling van links is onder het nieuwe domein toegestaan, zolang MAGIX deze toepassing niet tegenspreekt. Hetzelfde geldt in het geval van een verandering in de soort inhoud of van het zakelijke thema van uw website. Zolang u onze links gebruikt, zult u de informatie en links in samenhang met MAGIX-producten regelmatig vernieuwen en de verouderde links en inhoud wissen, in zoverre deze niet door MAGIX automatisch onderhouden worden. Algemene voorwaarden van het MAGIX & VEGAS Creative Software affiliate-programmaU mag deelnemen aan het MAGIX & VEGAS Creative Software affiliate-programma als u ten minste 18 jaar oud bent en over volledige wettelijke bevoegdheden beschikt.

Vulkan Vegas ist die beste Online Casino zum Spielen!

Zowel beginners als professionele gebruikers vinden bij MAGIX de perfecte oplossing voor het maken, vormgeven, presenteren en archiveren van hun video’s, muziek, foto’s, afbeeldingen of websites. Met een onverslaanbare prijs-prestatieverhouding, uitstekende gebruiksvriendelijkheid en een focus op constante technologische innovatie, stelt MAGIX al meer dan 25 jaar standaarden vast.

 • Wanneer een modificatie voor u niet acceptabel is, rest u de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.
 • Daarboven aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid waar dat volgens deze wet moet of wanneer door ons schade door nalatigheid of opzet veroorzaakt is.
 • (1) Wij houden ons het recht voor de regeling en bepaling van deze overeenkomst op ieder moment te veranderen.
 • (1) U ontvangt het recht, dat u te allen tijde teniet kunt doen, toegang tot onze website te hebben via afgesproken links.
 • Voor een gegarandeerde nauwkeurige afrekening, gebruikt u enkel de links die MAGIX u ter beschikking stelt.

Deze informatie mag door u direct noch indirect voor eigen economische doeleinden of voor andere doeleinden worden gebruikt. (4) U mag de MAGIX-reclamemiddelen alleen op de website plaatsen waarvan u de URL in het kader van de affiliate-partner-aanmelding heeft ingevoerd.

Magix affiliate program

(1) Wij houden ons het recht voor de regeling en bepaling van deze overeenkomst op ieder moment te veranderen. Aanpassingen kunnen in het bijzonder met het oog op de vergoeding en de betalingsprocedure plaatsvinden. Wanneer een modificatie voor u niet acceptabel is, rest u de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. Uw verdere deelname aan het partnernetwerk, na het begin van de geldigheidsduur van de veranderingen geldt als acceptatie van de veranderingen. (3) U heeft niet het recht aanbiedingen uit onze naam te maken of aan te nemen, of ons te vertegenwoordigen. U neemt niet deel aan de afwikkeling van de verkoopscontracten tussen MAGIX en de uiteindelijke klanten.

(2) De rechten volgens 3 (1) vervallen met het werkzaam worden van een opzegging van deze overeenkomst. (1) Wij doen geen beloften en geven geen garantie m.b.t. het partner-netwerk, MAGIX-producten en de foutloze en de onderbrekingsloze bruikbaarheid van onze website. (2) Dit geldt niet in zoverre zulke informatie bekend is of voor het publiek via algemeen toegankelijke bronnen, geen bronnen van de betreffende partij, toegankelijk zijn.

ONLINE CASINO SPIELEN VULKAN VEGAS 2023

(2) Uw inkomsten uit het MAGIX-partnerprogramma vallen mogelijk onder de Duitse Wet Omzetbelasting of vergelijkbare wetten in uw land. Voor zover niet anders overeengekomen is zal MAGIX u een creditnota doen toekomen. Hiervoor heeft MAGIX uw door de Belastingdienst uitgegeven belastingnummer of ook het door de daarvoor verantwoordelijke instantie uitgegeven internationale belasting-identificatienummer. De uitbetaling van provisies aan affiliates die in Duitsland gevestigd zijn geschiedt dan inclusief de wettelijke omzetbelasting. Wanneer u bent vrijgesteld van omzetbelasting, laat dit dan a.u.b. schriftelijk weten. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden verklaart u uitdrukkelijk dat uw provisies uit het MAGIX-partnerprogramma onderworpen zijn aan inkomsten- en omzetbelasting.

 • Zolang u onze links gebruikt, zult u de informatie en links in samenhang met MAGIX-producten regelmatig vernieuwen en de verouderde links en inhoud wissen, in zoverre deze niet door MAGIX automatisch onderhouden worden.
 • (2) Onze aanwijzingen voor het inbouwen van reclamemiddelen zijn m.b.t. de technische inbouw en onderhoud in acht te nemen.
 • (1) Voor de berekening van de vergoeding tellen uitsluitend inkomsten die zijn gegenereerd op grond van verkoop van MAGIX-producten aan klanten die via een link vanaf uw website zijn gekomen.
 • U neemt niet deel aan de afwikkeling van de verkoopscontracten tussen MAGIX en de uiteindelijke klanten.
 • Om zeker te zijn van de actualiteit vervangt u regelmatig de pagina’s met de door ons beschikbaar gestelde teksten in zoverre ze niet door MAGIX dynamisch onderhouden of aangepast worden.

Uw domeinnaam en de metatekst van uw website zal niet de woorden “MAGIX”, “MAGIX.com” of “MAGIX.nl” bevatten. Het gebruik en verzoek van advertentieruimte binnen zoekmachines of gesponsorde koppelingen, betaalde advertenties, zoekwoordreclame, trefwoordtargeting (bv. Google Adwords, enz.) met dienstverleners (bv. Google, Yahoo, enz.) met deze woorden is niet toegestaan tenzij onze toestemming vooraf is verkregen. Het is u niet toegestaan andere reclamemiddelen die zich op ons betrekken direct of indirect te verspreiden, voordat u ons dit materiaal heeft voorgelegd en toestemming heeft verkregen. Toestemming dient bovendien gevraagd te worden wanneer u reclame op de website van een derde of aan een ander medium met behulp van de aangeboden reclamemiddelen of door samenhang op MAGIX wilt toevoegen. Indien de voorgenoemde beperkingen niet in acht worden genomen, mag MAGIX het partnerschap per direct opzeggen en alle door deze overtreding bereikte provisies annuleren.

Die bekanntesten Spieleentwickler im Vulkan Vegas Online Casino

Het claimen van verdergaande schadevergoedingen blijft nadrukkelijk voorbehouden. (1) U ontvangt het recht, dat u te allen tijde teniet kunt doen, toegang tot onze website te hebben via afgesproken links. Samen met zulke links heeft u bovendien het recht het MAGIX-logo en andere ter beschikking gestelde materialen voor reclamedoeleinden voor onze website te gebruiken. Dit recht geldt alleen voor het maken van links tussen uw website en onze website die uw gebruikers het verkrijgen van MAGIX-producten mogelijk maakt. Een overtreding van de hiervoor genoemde overeenkomst geeft MAGIX het recht tot opzegging van het contract. (1) Voor de berekening van de vergoeding tellen uitsluitend inkomsten die zijn gegenereerd op grond van verkoop van MAGIX-producten aan klanten die via een link vanaf uw website zijn gekomen.

 • Met een onverslaanbare prijs-prestatieverhouding, uitstekende gebruiksvriendelijkheid en een focus op constante technologische innovatie, stelt MAGIX al meer dan 25 jaar standaarden vast.
 • Indien de voorgenoemde beperkingen niet in acht worden genomen, mag MAGIX het partnerschap per direct opzeggen en alle door deze overtreding bereikte provisies annuleren.
 • (2) U maakt uw website zo dat het gevaar voor verwarring met onze website uitgesloten is en ook niet de indruk gewekt wordt dat uw website een deel van onze website zou kunnen zijn.
 • Uw domeinnaam en de metatekst van uw website zal niet de woorden “MAGIX”, “MAGIX.com” of “MAGIX.nl” bevatten.

(2) U maakt uw website zo dat het gevaar voor verwarring met onze website uitgesloten is en ook niet de indruk gewekt wordt dat uw website een deel van onze website zou kunnen zijn. U zult op onze website geen materiaal van ons gebruiken die u niet onze toestemming of via ons partnerprogramma hebt ontvangen.

⚡Ist das Spielen im Vulkan Vegas sicher?

(2) Onze aanwijzingen voor het inbouwen van reclamemiddelen zijn m.b.t. de technische inbouw en onderhoud in acht te nemen. Voor een gegarandeerde nauwkeurige afrekening, gebruikt u enkel de links die MAGIX u ter beschikking stelt. Om zeker te zijn van de actualiteit vervangt u regelmatig de pagina’s met de door ons beschikbaar gestelde teksten in zoverre ze niet door MAGIX dynamisch onderhouden of aangepast worden. (2) Wij zijn aansprakelijk voor zelf veroorzaakte schade bij de schending van wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen of bij het niet functioneren van beloofde eigenschappen. Daarboven aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid waar dat volgens deze wet moet of wanneer door ons schade door nalatigheid of opzet veroorzaakt is.

 • Dit recht geldt alleen voor het maken van links tussen uw website en onze website die uw gebruikers het verkrijgen van MAGIX-producten mogelijk maakt.
 • (1) Voor de berekening van de vergoeding tellen uitsluitend inkomsten die zijn gegenereerd op grond van verkoop van MAGIX-producten aan klanten die via een link vanaf uw website zijn gekomen.
 • Zolang u onze links gebruikt, zult u de informatie en links in samenhang met MAGIX-producten regelmatig vernieuwen en de verouderde links en inhoud wissen, in zoverre deze niet door MAGIX automatisch onderhouden worden.
 • Deze verantwoordelijkheid betrekt zich vooral op het technische beheer van uw website en de vereiste technische systemen.
 • (2) Onze aanwijzingen voor het inbouwen van reclamemiddelen zijn m.b.t. de technische inbouw en onderhoud in acht te nemen.

Een vergoeding komt pas tot stand wanneer de verkoop, de levering en de volledige betaling van de koopwaar afgesloten is, onder aftrek van retourzendingen, omzetbelasting en tegoeden. Wij behouden ons het recht voor de betaalde provisie bij volledige en gedeeltelijke retourzendingen, indien nodig terug te verlangen.

Vulkan Vegas App

(1) U bent volledig verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van uw website en voor al het materiaal dat op uw website verschijnt. Deze verantwoordelijkheid betrekt zich vooral op het technische beheer van uw website en de vereiste technische systemen.

 • (2) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet rechtswerkzaam of niet uitvoerbaar zijn, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet beïnvloed.
 • Daarboven aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid waar dat volgens deze wet moet of wanneer door ons schade door nalatigheid of opzet veroorzaakt is.
 • Voor een gegarandeerde nauwkeurige afrekening, gebruikt u enkel de links die MAGIX u ter beschikking stelt.
 • Wanneer een modificatie voor u niet acceptabel is, rest u de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

Meer dan 1100 onderscheidingen en meer dan 15 miljoen tevreden klanten bevestigen de hoge kwaliteit van de producten. Het is MAGIX toegestaan zijn rechten en plichten uit dit contract over te dragen naar een onderneming waaraan MAGIX of een van zijn vennoten direct of indirect deelneemt, of rechten uit het contract aan hen af te staan.